WEB REZERVACE

NÁVOD PRO ON-LINE REZERVACE NA SKUPINOVÉ LEKCE VE FITNESS MB.

JAK REZERVOVAT

 1. Pro přístup k webovým rezervacím skupinových lekcí je nutné na recepci Fitness MB :

  1. nahlásit Váš email

  2. získat kartu Fitness MB

  3. dobít zůstatek na kreditu minimálně ve výši ceny za 1 lekci

 2. Po splnění výše uvedených podmínek přejděte na stránky on-line rezervací :

http://www.onlinememberpro.cz/fitnessmb/

image

Uživatelské jméno (login) : Váš email (email, který jste nahlásili na recepci Fitness MB)

Heslo(….): číslo karty Fitness MB (čtyřmístné číslo pod čárovým kódem)

image

image

Klikněte na tlačítko „Můj účet“, poté v záložce „Ostatní“ na tlačítko „ Změna hesla“.

image

image

Nové heslo“ zadáte nové heslo. Vše potvrdíte kliknutím na tlačítko „Změna hesla“.

image

 1. Nyní můžete provádět rezervace.

  Rezervace je možné provádět maximálně 3 týdny dopředu a podmínkou vícenásobné rezervace je dostatek prostředků na kreditu. Příklad – rezervace na 2 lekce dopředu = minimálně 2x cena lekce na kreditu.

  Lekce zabarvené zeleně jsou ještě volné a můžete se řádně zarezervovat.

  image

 2. Kliknutím na vybrané políčko s lekcí přejdete na stránku, kde potvrdíte rezervaci stisknutím tlačítkem „Potvrdit rezervaci“.

image

image

Po úspěšné řádné rezervaci bude u předmětné lekce zobrazena v pravém horním rohu zelená vlaječka.(viz obrazovka dole)

image

Lekce zabarvené došeda jsou obsazené, ale můžete se zarezervovat jako náhradník.

Pokud se řádné místo na lekci uvolní, budou všichni náhradníci současně informování na svůj email. Kdo první provede následně řádnou rezervaci (je nutné prvně zrušit rezervaci jako náhradník) bude řádně zapsán na lekci. Informaci o úspěšné rezervaci obdržíte obratem na email. Ostatní zůstávají dále jako náhradníci.

ZRUŠENÍ REZERVACÍ

Rezervaci lekcí si rušíte sami dle pravidel Fitness MB :

a)rezervaci lekce je možné zrušit bez storno poplatku nejpozději do 6-ti hodin před začátkem lekce b)po tomto termínu již systém strhne z Vašeho kreditu cenu lekce

c)toto opatření bude platit od 1.1.2018

Klikněte na tlačítko „Můj účet“ a následně na záložku „Rezervace“ a vidíte přehled všech Vašich rezervací.

image

Rezervaci zrušíte tak, že kliknete na tlačítko „Zrušit ?“ a potvrdíte tlačítkem „Zrušit vybranou rezervaci“.